N UCH Moritz av Vargevass
Mor Far
Foreldre Panderilla av Vargevass N UCH Geir av Vargevass
Mor Far Mor Far
Beste- foreldre Black Sabath av Vargevass-A Robin Hood av Vargevass-A Black Sabath av Vargevass-A Troll
Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far
Olde- foreldre Samba av Vargevass-A Scotty av Vargevass-A Samba av Vargevass-A Scotty av Vargevass-A Cassiopeia av Vargevass-A Kermit av Vargevass-A Allison Mac Kenzie av Vargevass Draco av Vargevass-A